حفظ حریم شخصی

حفظ حریم شخصی کاربران : مشخصات هیچ یک از کاربران محترم در دسترسی عموم قرار نخواهد گرفت و فقط جهت ارسال محصول و اطمینان از وصول به موقع و سلامت کالا تا مقصد می باشد.