Nvidia

Nvidia Chipset

مرتب کردن بر اساس:
نمایش:
نمایش: لیست شبکه
Nvidia-G84-600-A2
G84-600-A2 - Nvidia-BGA   Nvidia Vga Chipset G84-600-a2 برای ریبال کردن چیپست فوق می توانید از استنسیل GO6200/GO7600  و توپ قلع Solder ball 0.6 250000pcs استفاده نمایید.   چیپ گرافیک DELL XPS 1530 ..
0تومان
Nvidia-G84-600-A2-Ref
G84-600-A2 - Nvidia-BGA   Nvidia Vga Chipset G84-600-a2 برای ریبال کردن چیپست فوق می توانید از استنسیل GO6200/GO7600  و توپ قلع Solder ball 0.6 250000pcs استفاده نمایید. ..
0تومان
Nvidia-G84-601-A2
G84-601-A2 ..
0تومان
Nvidia-G84-602-A2
G84-602-A2 - GPU - nVidia ..
0تومان
Nvidia-G84-602-A2-Ref
G84-602-A2-Ref - GPU - nVidia ..
0تومان
Nvidia-G86-603-A2
G86-603-A2 Nvidia G86-603-a2 Vga Chipset Graphics ..
0تومان
Nvidia-G86-603-A2-Ref
G86-603-A2-Ref - GPU - nVidia ..
0تومان
Nvidia-G86-620-A2
G86-620-A2 استنسیل G86-631-A2 را برای ریبال کردن چیپ فوق می توانید استفاده کنید . توپ قلع مورد استفاده : Solder ball 0.5 250000pcs     ..
0تومان
Nvidia-G86-620-A2-Ref
G86-620-A2-Ref - GPU - nVidia ..
0تومان
Nvidia-G86-621-A2
G86-621-A2 Graphic D630/D820/D620 NVIDIA G86-621-A2 Graphic Processor Unit BGA GPU Chipset for Laptop Graphics Cards   استنسیل G86-631-A2   و GF-GO7400-N-A3 را برای ریبال کردن چیپ فوق می توانید استفاده کنید . توپ قلع مورد استفاده : Solder ball 0.5 25000..
0تومان
Nvidia-G86-630-A2
G86-630-A2 G86-630-A2 VGA BGA IC استنسیل G86-631-A2   و GF-GO7400-N-A3 را برای ریبال کردن چیپ فوق می توانید استفاده کنید . توپ قلع مورد استفاده : Solder ball 0.5 250000pcs   ..
0تومان
Nvidia-G86-630-A2-Ref
G86-630-A2-Ref ..
0تومان
Nvidia-G86-631-A2
G86-631-A2 Graphic 1530/1310/1510/1420 NVIDIA G86-631-A2 Chipset graphic IC chip   ..
0تومان
Nvidia-G86-631-A2-Ref
G86-631-A2-Ref ..
0تومان
Nvidia-G86-635-A2
G86-635-A2 Graphics Geforce GPU BGA IC Chipse ..
0تومان
Nvidia-G86-635-A2-Ref
G86-635-A2-Ref - GPU - nVidia ..
0تومان
Nvidia-G86-730-A2
G86-730-A2 Graphics NVIDIA G86-730-A2 BGA IC Chipset ..
0تومان
Nvidia-G86-730-A2-Ref
G86-730-A2-Ref ..
0تومان
Nvidia-G86-740-A2
G86-740-A2 NVIDIA G86-740-A2 Graphic Processor Unit BGA GPU Chipset GeForce ..
0تومان
Nvidia-G86-750-A2
G86-750-A2 Graphics NVIDIA G86-750-A2 BGA Chipset Graphic NVIDEA 8400 FZ /1530   ..
0تومان